قوانین و مقررات

terms and conditions


لطفا تمام بند های قوانین رو مطالعه بفرمایید.

بند ۱)_ خریدار بعد از خرید از سایت ، تمام بند های قوانین سایت رو پذیرفته است.

بند۲)_خریدار موظف است هزینه فاکتور شده در برگه فاکتور به طور کامل در همان لحظه سرویس دهی فروشگاه پارسین پرداخت نمایید. (منظور از همان لحظه : پرداخت در محل میباشد.)

بند۳)_خریدارموظف است اطلاعات خود را در بخش پروفایل و بخش فاکتور به طور صحیح و کامل ، ثبت کند ، در صورت اطلاعات اشتباه فروشگاه پارسین در صورت اطلاع شدن هیچ گونه عملیاتی برای ویرایش اطلاعات یا ارسال مجدد کالا نمیکند و هزینه پرداخت تا ۱ تا ۵ ماه نزد فروشگاه پارسین باقی خواهند ماند. همچنین در صورت انتخاب هزینه هنگام پرداخت فروشگاه پارسین موظف است از اطلاعات ثبت شده شکایت و هزینه فاکتور شده و تمام هزینه ی شکایات از خریدار  ، را کامل پرداخت نماید.