بریم برای معرفی تیم پارسین استور و اهدافشون : )

تیم پارسین استور:

هر هدفی که قرار باشه بزرگ باشه ، به تنهایی قابل اجرا نیست ، خب پارسین استور برای اهداف بزرگ ساخته شده و برای رسیدن به هر هدفی نیاز به همراهی چندین نفر خواهد داشت ، و بچه های پارسین استور با هم برای این هدف بزرگ و مشترک با دیدگاه و مسیر های درست برای محقق شدن و ساخت جایگاه در رتبه های برتر تلاش خواهند کرد .

خانوم

سمت : گرافیست فروشگاه
توضیحات تکمیلی

خانوم

سمت : بخش فروش فروشگاه
توضیحات تکمیلی

خانوم

سمت : برسی سئو فروشگاه
توضیحات تکمیلی

خانوم

سمت : برسی سئو فروشگاه
توضیحات تکمیلی

آقای

سمت : نظارت بر محصولات فروشگاه
توضیحات تکمیلی

آقای

سمت : بازاریاب فروشگاه
توضیحات تکمیلی

آقای

سمت : مدیر فروشگاه
توضیحات تکمیلی

آقای

سمت : گرافیست فروشگاه
توضیحات تکمیلی