انتقال فهرست های سیستمی کافه بازار : یک سیاست بد

همانطور که اطلاع داریم مدتی است کافه بازار فهرست های سیستمی اپلیکیشن ها را از صفحه اصلی خود حذف کرده و تنها این فهرست ها در بخش های موضوعی موجود هستند .

بازار البته ادعا میکند از گوگل پلی الگو برداری کرده است ! قطعا گوگل پلی به این شیوه عمل نکرده و نمیکند اگر نگاهی به اپ استور گوگل بیاندازید متوجه خواهید شد که صفحه اول آن کاملا سیتسمی است و از یک الگوریتم پیچیده بهره میبرد که بهترین اپلیکیشن ها را به شما پیشنهاد دهد . بر این مبنا صفحه اولی که برای هرشخص ظاهر میشود میتواند متفاوت از دیگری باشد !
ضمنا اپلیکیشن های جدید نیز به دلیل وجود بیش از یک میلیارد کاربر فعال در ماه به اندازه کافی به کاربرانشان معرفی می شوند.

ادامه خواندن انتقال فهرست های سیستمی کافه بازار : یک سیاست بد